Результат пошуку

Страховий випадок

Більшість страхувальників усвідомлюють значення страхування тільки після настання страхової події та отримання відшкодування. Врегулювання страхової події, тобто виплата відшкодування, – це один із найважливіших моментів співробітництва між клієнтом та компанією. За якістю обслуговування клієнт оцінює страхову компанію та страхування в цілому. Тому під час вибору страхової компанії, в першу чергу, страхувальники звертають увагу на оперативність та прозорість процесу врегулювання страхових подій.

 

Основні етапи врегулювання:

 

 • 1.   Реєстрація заяви та збір інформації щодо збитку;
 • 2.   Проведення розслідування щодо збитку та визнання/невизнання події страховою;
 • 3.   Огляд пошкодженого об’єкту;
 • 4.   Визначення розміру нанесеної матеріальної шкоди;
 • 5.   Прийняття рішення про виплату;
 • 6.   Виплата страхового відшкодування.

 

 

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

 

КАСКО

 

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний:

вживати всі необхідні та доцільні заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, в т.ч. рятувати застрахований транспортний засіб, при ДТП діяти відповідно до вимог Правил дорожнього руху;

якнайшвидше повідомити про подію:

 

 • відповідні компетентні органи (органи МВС України, органи пожежної охорони тощо);
 • представника Страховика - TOB «112 Україна» - з надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом телефонного зв'язку за номером 0 800 505 550 (цілодобово);
 • записати прізвища та адреси учасників та очевидців події;
 • письмово повідомити Страховика шляхом подання заяви про настання страхового випадку протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання такої події.

 

Якщо з поважних причин (медичний стан Страхувальника чи інша поважна причина, що унеможливлює написання заяви) Страхувальник не міг повідомити Страховика про настання такої події у встановлений строк, він повинен підтвердити це документально та надати заяву протягом 3 (трьох) робочих днів з дати усунення таких причин;

пред'явити Страховику (його представнику) пошкоджений застрахований транспортний засіб для огляду та не здійснювати його ремонт без погодження зі Страховиком.

 

Під час огляду представниками сторін складається акт огляду застрахованого транспортного засобу; погодити зі Страховиком порядок здійснення розрахунку розміру збитків та порядок здійснення ремонту застрахованого транспортного засобу; у разі виявлення прихованих пошкоджень застрахованого транспортного засобу.

 

Страхувальник зобов'язаний до їх усунення повідомити про це Страховика для огляду ним таких пошкоджень.

 

Якщо Страхувальник здійснив ремонтні роботи таких прихованих пошкоджень без огляду Страховиком, вартість їх усунення не включається до розміру страхового відшкодування.

 

Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків

 

Для отримання страхового відшкодування Страхувальник, залежно від характеру та обставин події, що має ознаки страхового випадку, зобов'язаний надати Страховику для копіювання оригінали або належним чином посвідчені копії документів:

 

 • - письмову заяву про настання події;
 • - копію цього Договору;
 • - паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (фізичної особи, якій здійснюється страхова виплата);
 • - посвідчення водія особи, яка під час ДТП керувала застрахованим транспортним засобом;
 • - документи, що підтверджують право особи, яка під час ДТП керувала застрахованим транспортним засобом, на керування цим транспортним засобом (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон, маршрутний чи подорожній лист тощо;
 • - довідку або процесуальний документ компетентних органів про факт та обставини настання події (довідку ДАІ встановленого зразка про обставини ДТП; довідку органів МВС; довідку пожежної, метеорологічної або сейсмологічної служби тощо);
 • - у разі настання страхового випадку за межами України - фотографії пошкоджень застрахованого транспортного засобу та документ компетентних органів про факт та обставини події;
 • - рахунок, калькуляцію виконавця ремонтних робіт, акт виконаних робіт, в яких обов'язково зазначаються окремо вартості за кожним видом робіт, за кожною деталлю та вартість і обсяг витратних матеріалів;
 • - копію постанови про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи у разі настання події за ризиками ПДТО чи НЗ, а також за фактом ДТП, коли її порушення передбачено законодавством України;
 • - рішення судових органів, що набрали законної сили та стосуються події, що має ознаки страхового випадку (якщо справа розглядається судом);
 • - документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за виплатою страхового відшкодування (в разі смерті Страхувальника - фізичної особи або припинення Страхувальника - юридичної особи);
 • - при здійсненні витрат, що відшкодовуються за цим Договором, відповідні документи, що підтверджують здійснено цих витрати;
 • - письмове пояснення про факт та обставини події.

 

Страховик має право обґрунтовано вимагати надання інших документів, необхідних для підтвердження причин та обставин страхового випадку, розміру завданих збитків і законності висунутих вимог.

 

 

"Автоцивілка"

 

У разі настання дорожньо-транспортної пригоди її учасники зобов'язані:

 

 • терміново повідомити про дорожньо-транспортну пригоду відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України;
 • представника Страховика -TOB «112 Україна» - з надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом телефонного зв'язку за номером 0 800 505 550 (цілодобово).
 • вжити заходів для невідкладного, але не пізніше трьох робочих днів, повідомлення страховика, з яким було укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, у випадках, передбачених цим Законом, МТСБУ про настання дорожньо-транспортної пригоди (якщо зазначені особи з поважних причин не мали змоги виконати зазначені дії, вони мають підтвердити це документально);
 • проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
 • вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;
 • зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком експерт.

 

Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає страховику відповідну заяву. У заяві про виплату страхового відшкодування має міститися:

 

 • 1. найменування страховика, до якого подається заява;
 • 2. назва (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання;
 • 3. зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих збитків, інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, та потерпілих;
 • 4. обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що підтверджують її відповідно до законодавства;
 • 5. розмір шкоди; підпис заявника і дата подання заяви.

 

До заяви додаються довідки про дорожньо-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку.

 

19 вересня 2011 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплат страхового відшкодування", відповідно до якого вступила в дію система спрощеного оформлення ДТП - Євпропротокол.

Європротокол – це спеціальний бланк уніфікованого зразка, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці події. Документ складається з трьох аркушів: оригінал, копія та Інструкції щодо заповнення.

Згідно з нововведеннями, учасники дорожньо-транспортних пригод отримають право самостійно оформляти матеріали ДТП без участі співробітників ДАІ. Якщо у ДТП брало участь більше одного транспортного засобу, Європротокол підписується окремо з кожним учасником ДТП.

Після спільного заповнення та підписання Європротоколу, водії можуть залишити місце ДТП і звільняються від обов'язку інформувати про нього ДАІ. Натомість учасники ДТП повинні не пізніше трьох робочих днів з дати інциденту звернутися зі своїм примірником заповненого Європротоколу до страховика, з яким укладали договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. За новими правилами, весь процес врегулювання не повинен перевищувати 90 днів з моменту звернення страхувальника з заявою про виплату до страховика. Страхова компенсація виплачується не пізніше ніж через 15 днів з моменту узгодження страховиком з потерпілим її розміру.

 

Скористатися Європротоколом можна в тому випадку, якщо:

- в результаті ДТП немає травмованих або загиблих;

- жоден з учасників ДТП не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних чи лікарських препаратів;

- ДТП сталося за участю транспортних засобів, забезпечених полісами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеними не раніше 19 вересня 2011 року;

- водії обох транспортних засобів прийшли до згоди щодо обставин ДТП.

Якщо хоч одна з цих умов не буде дотримана, учасники ДТП мають право викликати представників ДАІ и оформляти ДТП за звичною процедурою.

Відповідно до закону, бланк Європротоколу страхувальник безкоштовно отримує у свого страховика при укладанні договору страхування відповідальності автовласника. Якщо страхувальник використовує свій бланк, то він у будь-який момент зможе безкоштовно отримати його повторно в офісі своєї страхової компанії.

 

МЕДИЧНІ ВИТРАТИ ВИЇЖДЖАЮЧИХ ЗА КОРДОН (ТУРИСТИ)

 

При настанні страхового випадку Застрахована особа або її довірена особа зобов'язана до моменту проведення витрат за медичні та інші послуги повідомити Сервісній компанії Страховика за вказаними у договорі страхування телефонами:

 

SMILE SERVICE

телефон

для смс-реєстрації звернення

электронна адреса для звернення

(+0380-44) 287 88 70

(+0380-50) 418 11 08

tur@smileassistance.com

таку інформацію:

 

 • - прізвище, ім'я Застрахованої особи;
 • - номер договору страхування (полісу);
 • - місце знаходження, контактний телефон;
 • - докладний опис обставин та характер необхідної допомоги.

 

У разі неможливості повідомлення Сервісної компанії перед консультацією з лікарем, екстреною госпіта¬лізацією або проведенням інших видів медичних витрат, Застрахована особа, або особа, що представляє її інтереси, повинна як тільки стане можливо (але не пізніше 2-х діб з моменту настання події) повідо¬мити Сервісну компанію про настання страхового випадку.

 

Застрахована особа втрачає право на відшкодування витрат у разі, якщо вона не повідомила про випадок в строк, передбачений договором страхування без поважних на те причин. При виборі медичного закладу, якщо характер захворювання не потребує термінового лікарського втручання для врятування життя, Застрахована особа повинна звернутись до Сервісної компанії і отримати консультацію щодо рекомендованих медичних закладів

 

У випадку, коли Застрахована особа з об'єктивних причин змушена самостійно оплатити вартість наданих їй медичних послуг та пов'язаних послуг, вона зобов'язана узгодити це з Сервісною компанією Страховика як це визначено договором страхування.

 

Після звернення до Сервісної компанії Застрахована особа повинна виконувати її рекомендації щодо своїх подальших дій.

 

Застрахована особа повинна документально підтвердити термін свого перебування у поїздці на території дії договору страхування.

 

Застрахована особа повинна передати представникові Сервісної компанії або Страховику невикористані авіа- або залізничні квитки в період їхньої дії, у виняткових випадках - з першою нагодою. Застрахована особа повинна сприяти прийняттю Страховиком (Сервісною компанією) необхідних заходів щодо визначення причин страхового випадку, розміру витрат.

 

Застрахована особа повинна вживати заходів щодо запобігання та зменшення витрат, що виникли внаслідок настання страхового випадку.

 

У разі, якщо Застрахована особа самостійно сплатила вартість послуг під час поїздки, але узгодила ці витрати зі Страховиком, або з Сервісною компанією, не пізніше 5-ти (п'яти) робочих днів з дня повернення на територію України Страхувальник (Застрахована особа) зобов'язаний подати Страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування. Додати до заяви всю наявну інформацію про розмір заподіяної Застрахованій особі шкоди і документи, що підтверджують факт настання страхового випадку. У будь-якому випадку керуватися вимогами, передбаченими договором страхування.

 

Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків

 

У випадку, якщо Страхувальник (Застрахована особа) сплатив витрати самостійно після узгодження їх із Сервісною компанією Страховика, в межах лімітів, визначених договором страхування, Страховик відшкодує йому ці витрати на підставі письмової заяви, до якої додаються:

 

 • - оригінал договору страхування;
 • - протокол або довідка офіційної організації, що підтверджує факт та обставини (з детальним описом) настання страхового випадку;
 • - оригінали деталізованих рахунків щодо наданих послуг з деталізацією виду послуг, дати, вартості по¬слуг;
 • - рецепти з назвами медикаментів, реквізитами та печаткою медичного закладу (аптеки) тощо;
 • - довідка медичного закладу з приводу амбулаторного або стаціонарного лікування Застрахованої особи з зазначенням прізвища пацієнта, початку та кінця лікування, діагнозу захворювання, причин, які викликали-захворювання, загальні висновки лікаря, детальними даними про надані медичні послуги, призначені медикаментозно-діагностичні засоби Із зазначенням їх кількості та вартості;
 • - документи, що підтверджують факт оплати за отримані послуги, медикаменти (розрахунково-касові документи, товарні чеки, банківські квитанції з зазначеною сумою тощо);
 • - документи Сервісної компанії щодо витрат, пов'язаних зі страховим випадком;
 • - свідоцтво (копія) про смерть у випадку смерті Застрахованої особи;
 • - рахунки за телефонні розмови (факсимільні повідомлення), на яких зазначено номер телефону, дату, час та вартість кожної розмови;
 • - за вимогою Страховика - закордонний паспорт з відмітками прикордонного контролю про перетин державного кордону;
 • - у випадку травми, дорожньо-транспортної пригоди, що сталася з автомобільним транспортним засобом, яким подорожує Застрахована особа, додатково додаються:

 

 • 1. складений в країні тимчасового перебування офіційний протокол або довідка про нещасний випадок, де має бути вказана така інформація: посадові особи, що засвідчують факт нещасного випадку та їх повноваження на виконання таких дій;
 • 2. адреси та номери телефонів осіб, що засвідчили факт нещасного випадку;
 • 3. детальний опис обставин нещасного випадку та роль Застрахованої особи в ньому;
 • 4. стан Застрахованої особи у відношенні алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
 • 5. інші документи на вимогу Страховика.

 

Всі документи мають бути розбірливо написані або надруковані на бланках та мати відповідні печатки та підписи, а також назву, адресу, контактний телефон організації, що видала документ.

 

На вимогу Страховика, до документів що складені на іноземних мовах, мають бути додані офіційні переклади українською мовою.

 

 

ДОБРОВіЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 

Організацію медичного обслуговування застрахованих осіб на території України забезпечує цілодобова диспетчерська служба :

0 800 80 29 56 (цілодобово)

При зверненні до клінік, з якими ПАТ СК «Інтер-Поліс» не має договірних відносин, застрахована особа погоджує своє лікування або інші послуги, передбачені програмою страхування, з Страховою компанією (крім ситуацій, у яких це неможливо).