Результат пошуку

Публічна інформація

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ відповідно до Закону України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо розкриття інформації в тому числі інформація яка надається клієнту до укладення договору страхування.

 

Інформація щодо діяльності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», до якої клієнт має право доступу згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».


 1. перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання:

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які отримані ліцензії. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені на сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» в розділі «Ліцензії».

2. вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:

Ціна/тарифи на фінансові послуги ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» установлюється відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні, що представляє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування, умов договору страхування та періоду страхування. Базові тарифи зазначаються у правилах страхування для кожного виду страхування. Правила страхування розміщені на сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

3. інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг та порядок урегулювання  спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

З метою захисту прав страхувальника, як споживача страхової послуги, для розгляду заяв, скарг, зауважень та пропозицій  ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» створено комісію з розгляду скарг споживачів страхових послуг, що знаходиться за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, 69.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян»

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг: 

Національний банк України

Сайт: https://bank.gov.ua/

Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua 

Телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

 

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174
Телефони:
(044) 528-84-19; (044) 528-94-38; (044) 528-92-44.
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:

04070, м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

 

 

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» на вимогу клієнта в порядку, передбаченому законодавством, надає наступну інформацію:


 1. відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню:

Відомості про фінансові показники діяльності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» та її економічний стан, оприлюдненні на сайті Товариства в розділі «Фінансова звітність».

2. перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів:

 

Правління Товариства: 

Голова Правління - Савчук Вячеслав Леонідович

Член Правління - Мокій Максим Анатолійович

Член Правління - Сибірцев Максим Володимирович

 

В Товаристві відокремлені підрозділи відсутні.

 

3. кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків:

 

Члени виконавчого органу не володіють акціями Товариства.

 

Перелік осіб (акціонерів), частки яких у статутному капіталі ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» перевищують 5 відсотків:

Акціонерне товариство «Українська залізниця» - 50,004643%

Товариство з додатковою відповідальністю Страхова Компанія «Схід – Захід» - 9,960810%

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сейфті Контакт» - 9,899519%

Черняк Євген Зельманович - 9,960810%

Чеботько Людмила Михайлівна - 5,076056%

Гончарова Валентина Ігорівна - 9,786222%

Дорощук Артем Сергійович - 5,311936%

 

4. Іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА


Відповідно до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» перед укладенням договору страхування повідомляє клієнту наступну інформацію: 

 

Приватне акціонерне товариство Страхова Компанія ««ІНТЕР-ПОЛІС»» (надалі – Товариство) 01033, Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, 69, телефон: (044) 287-43-05, адреса електронної пошти:  info@inter-policy.com, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

Товариство надає фінансові послуги, в тому числі, за участю страхових посередників, які діють на підставі укладених договорів доручення та виданих довіреностей.

Дата державної реєстрації Товариства – 21.06.1993 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 1 068 105 0008 020630.

Дата включення Товариства до Державного реєстру фінансових установ - 24.06.2004 р., Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1224 від 24.06.2004 р.

Товариство здійснює страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій, а саме:

Фінансова послуга / Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія

Орган, що видав ліцензію)

Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер розпорядження про видачу ліцензії

Дата видачі ліцензії

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія)

 

1

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Держфінпослуг

АВ № 483039

16.10.2009

чинна ліцензія

2

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Держфінпослуг

АВ № 483249

08.09.2009

чинна ліцензія

3

Добровільне страхування від нещасних випадків

Держфінпослуг

АВ № 483040

16.10.2009

чинна ліцензія

4

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

Держфінпослуг

АВ № 483250

08.09.2009

чинна ліцензія

5

Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

Держфінпослуг

АВ № 483247

08.09.2009

чинна ліцензія

6

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Держфінпослуг

АВ № 483245

08.09.2009

чинна ліцензія

7

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Держфінпослуг

АВ № 483042

16.10.2009

чинна ліцензія

8

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Держфінпослуг

АВ № 483244

08.09.2009

чинна ліцензія

9

Добровільне страхування залізничного транспорту

Держфінпослуг

АВ № 483246

08.09.2009

чинна ліцензія

10

Добровільне страхування медичних витрат

Держфінпослуг

АВ № 483248

08.09.2009

чинна ліцензія

11

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Нацкомфінпослуг

АЕ № 198653

25.04.2013

чинна ліцензія

12

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

Держфінпослуг

АВ № 483041

16.10.2009

чинна ліцензія

13

Добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1714

27.09.2018

чинна ліцензія

14

Добровільного страхування фінансових ризиків

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1712

27.09.2018

чинна ліцензія

15

Добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1713

27.09.2018

чинна ліцензія

16

Обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

чинна ліцензія

17

Обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

чинна ліцензія

18

Обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

чинна ліцензія

19

Обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

чинна ліцензія

20

Обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Нацкомфінпослуг

Розпорядження №1715

27.09.2018

чинна ліцензія

 

Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, є Національний банк України (адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, тел. 0 800 505 240).  

 

Інформація про фінансову послугу: 

Вартість послуги (розмір страхового платежу) визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в конкретному договорі страхування, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

Розмір нормативу витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається в розрахунку страхових тарифів до Правил страхування та зазначається у договорі страхування.

Розмір витрат на ведення справи з обов’язкових видів страхування визначається  постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та становить:

-          з обов'язкового особистого страхування — 15 відсотків;

-          з обов'язкового страхування майна та відповідальності — 20 відсотків.

 

Інформація щодо договору про надання фінансових послуг:

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Істотні умови договору страхування визначаються в пропозиції укласти договір (проекті договору страхування), який надається клієнту до укладення договору страхування.

Умови договору передбачають також:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг:

Клієнт має право на відмову від договору страхування шляхом дострокового припинення дії договору страхування в порядку, передбаченому договором страхування.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Клієнт має право на відмову від договору протягом строку дії договору страхування, але не пізніше, ніж за 30 днів до дати його закінчення, якщо інше не передбачено договором страхування.

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії договору страхування зазначається в затверджених Правилах страхування (для добровільних видів страхування) або у відповідних нормативно-правових актах (для обов’язкових видів страхування) та зазначається  у договорі страхування.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника. Про намір достроково припинити дію договору страхування страхувальник зобов’язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування. У разі дострокового припинення дії договору страхування страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії договору страхування з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та страхових виплат, що були здійснені за договором страхування.

 Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору:

Зміни та доповнення до умов договору страхування протягом періоду його дії вносяться за взаємною згодою Сторін на підставі заяви однієї зі Сторін шляхом укладення додаткового договору до Договору страхування протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заяви іншою Стороною, якщо інше не передбачене Договором страхування.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Така можливість відсутня.

 

Інформація щодо механізму захисту прав споживачів фінансових послуг:

Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

З метою захисту прав страхувальника, як споживача страхової послуги, для розгляду заяв, скарг, зауважень та пропозицій  ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» створено комісію з розгляду скарг споживачів страхових послуг, що знаходиться за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, 69.

Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

 

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» письмових звернень відповідно до вимог  Закону України «Про звернення громадян»;

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

Відповідно до  Закону України «Про страхування» до гарантійного фонду Товариства належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

 

 

Розкриття інформації  Товариством відповідно до частини четвертої статті 121  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

 

1. повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи:

Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»;

Російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕР-ПОЛИС»;

Англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INTER-POLICY».

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»;

Російською мовою: ЧАО СК «ИНТЕР-ПОЛИС»;

Англійською мовою: JSC «INTER-POLICY».

Ідентифікаційний код: 

Код ЄДРПОУ: 19350062

Місцезнаходження: 

КОАТУУ 8036100000,

01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

 

2. перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

Види діяльності за КВЕД:

65.12 Інші види страхування крім страхування життя.

 

3. відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Акціонерне товариство «Українська залізниця» - 50,004643%

 

Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами):

Відсутні фізичні особи, що відповідають визначенню або статусу кінцевого бенефіціарного власника.

 

4. відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Правління Товариства:

Голова Правління - Савчук Вячеслав Леонідович

Член Правління - Мокій Максим Анатолійович

Член Правління - Сибірцев Максим Володимирович

 

Головний бухгалтер:

Головний бухгалтер – Журавльова Оксана Миколаївна

 

Наглядова рада:

Член Наглядової ради– Черняк Євгеній Зельманович

Член Наглядової ради – Жадік Роман Григорович

Член Наглядової ради – Чмелевська Марина Олександрівна

Член Наглядової ради – Гончаров Олексій Володимирович

 

5. відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

Відокремлені підрозділи фінансової установи – відсутні.

6. відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

Відомості про ліцензії ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» оприлюднено на сайті Товариства в розділі «Ліцензії».

 

7. річну фінансову та консолідовану фінансову звітність:

Річна фінансова звітність ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» оприлюднено на сайті Товариства в розділі «Фінансова звітність».

 

8. відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

 

9. рішення про ліквідацію фінансової установи:

Рішення про ліквідацію не приймалося.

 

 

Захист персональних даних клієнтів: 

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), Страхувальник та / або Застрахована особа надає ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» (далі – Страховику) свою повну необмежену строком згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до баз персональних даних Страховика та/або Страхувальника, передачу та/або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Страхувальника та / або Застрахованої особи.

Обробка персональних даних здійснюється Страховиком з метою належного виконання умов Договору, розслідування та провадження страхової діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Страхувальник та / або Застрахована особа також погоджується на пропонування їй послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення з нею прямих контактів та відправлення їй повідомлень будь-якими засобами зв’язку. Страхувальник та / або Застрахована особа повідомлена про її права згідно з Законом та про включення її персональних даних до баз персональних даних Страховика.

У розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо Застрахованої особи в тому числі, прізвище, ім’я, ім’я по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, професія, інформація що стосується стану здоров’я, поставлених діагнозів, призначеного лікування, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні Договору, в тому числі відомості, надані Страхувальником та / або Застрахованою особою про Вигодонабувача.

 

Відомості про власників істотної участі станом на 18.08.2022 р.

Схематичне зображення структури власності станом на 18.08.2022 р.

Відомості про остаточних ключових учасників станом на 18.08.2022 р.