Результат пошуку

Новини

3.04.2019
Повідомлення акціонерам

 

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє, про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 13-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А. 
Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,                                        за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства,                    до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» внесені зміни шляхом включення нових питань, а саме: 
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.
11. Внесення змін до положення Товариства «Про Правління».
Проект рішення: Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про Правління» виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Правління».
З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх,                   кімната 504, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.inter-policy.com
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
З повагою,
Т.в.о. Голова Правління 
(Генеральний директор)           
Савчук В.Л.

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє, про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 13-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А. 

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, до проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» внесені зміни шляхом включення нових питань, а саме: 
10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління (Генеральному директору) Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами.

11. Внесення змін до положення Товариства «Про Правління».

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до положення Товариства «Про Правління» виклавши його у новій редакції. Надати повноваження Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію положення Товариства «Про Правління».


З документами та матеріалами з питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.inter-policy.com
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

З повагою,

Т.в.о. Голова Правління

(Генеральний директор) 

Савчук В.Л.

До списку