Результат пошуку

Новини

8.02.2019
IНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ

 

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ІНТЕР-ПОЛІС» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема щодо суб’єктів аудиторської діяльності при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, а також умовам конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування замовника:

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ІНТЕР-ПОЛІС»

Скорочене найменування замовника:

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»

Код ЄДРПОУ:

19350062

Місцезнаходження замовника:

01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

Контакти замовника: 

380 44 287 43 05

Основні види діяльності:

65.12  Інші види страхування, крім страхування життя

Дані щодо діяльності та фінансового стану: 

Розміщені у загальному доступі на веб-сайті:  www.inter-policy.com

 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу: 

11 лютого 2019 року 9:00

Кінцевий строк приймання пропозицій:

12 лютого 2019 року 18:00

Дата рішення  щодо призначення аудитора:

28 лютого 2019 року.

 

Інформація про послугу:

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» за 2018 рік.

Місце надання послуг: 

01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

Підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента).

Підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності).

Підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика).

 

Учасники мають відповідати наступним вимогам:

Відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Може забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

За основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 5 років.

Мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.

Не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю.

Не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності.

 

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

Не відповідають вимогам Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

 

Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити:

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше).

Наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтва, сертифікатів та термін їх дії.

Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором, розрахунок вартості послуг та строк виконання.

Проект договору.

Лист-запевнення  щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку.

Інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

 

Пропозиції для участі в конкурсі від суб’єктів аудиторської діяльності приймаються на електронну адресу: fin1@inter-policy.com 

Додаткова інформація про діяльність ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Контактна особа: начальник відділу внутрішнього аудиту Головін Віталій Валерійович

 т. (044) 230-03-10

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов конкурсу, не розглядатимуться.

Результати конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.
Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в термін не пізніше 01 березня 2019 р.

 

Конкурсна документація

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

До списку